POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al societății Nova Sun Tech SRL, așadar vom depune eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de de punere în aplicare a  Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Ne asumăm obligația de a administra în condiții de siguranță și transparență, numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa, date de localizare, identificatori online etc. reprezintă date cu caracter personal.

DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Nova Sun Tech S.R.L.,persoană juridică de naționalitate română cu sediul în Oradea, str. Vincent van Gogh nr. 25, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/2293/01.10.2018, având codul de înregistrare fiscal RO 39938169, este operatorul de date cu caracter personal.   

CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt furnizate de dumneavoastră atunci când temeiul este contractual, având la baza raportul comercial ce a luat naștere între dumneavoastră și Nova Sun Tech S.R.L., prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice a societății Nova Sun Tech SRL.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Informațiile colectate despre dumneavoastră se referă la date de identificare (nume, prenume), precum și la date de contact (adresă, e-mail, număr de telefon, valoarea sumei plătibilă cu ramburs).

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Nova Sun Tech SRL prelucrează datele porsonale în următoarele scopuri:

  • Pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată/ preda produsele în punctele de ridicare, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse.
  • Pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri autorizați să intermedieze plata produselor comandate de tine.
  • Îndeplinirea obligațiilor noastre legate de gestionarea și livrarea  produselor către client în condițiile și timpii agreați.
  • Respectarea obligaților prevăzute în acte normative (legislatia fiscală, actele normative care reglementează contabilitatea, auditul și alte situații asemănătoare);
  • În situații de descoperire și prevenire a infracțiunilor, la cererea autorităților competente;
  • În scopul administrativ și/sau operational intern, pentru statistica preferintelor clienților în diferite zone geografice ale țării.

Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru respectarea unei obligații legale, furnizarea datelor de către dumneavoastră este obligatorie. În cazul în care refuzați furnizarea datelor, sau datele furnizate sunt incomplete, vă asumați riscul de a nu mai putea derula raporturile contractuale

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal este în sensul păstrarii datelor persoanelor fizice sau juridice exclusiv atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de durata necesară îndeplinirii scopurilor enumerate anterior.