GARANȚIA PRODUSELOR

Toate informațiile cu privire la garanțiile produselor, inclusiv, dar fără a se limita la, termenele și condițiile de exercitare, se regăsesc în Certificatul de garanție.

Produsele sunt noi în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Certificatele de garanție sunt emise direct de producător. Vânzătorul va transmite cumpărătorului aceste certificate de garanție în format tipărit alături de produsul comandat.

Răspunderea noastră, este angajată dacă lipsa de conformitate în cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garanție este de 12 luni pentru produsele de folosință îndelungată. Garanția în cazul persoanelor fizice este de 24 luni , calculat de la data livrării produsului, pentru produsul cu o durata medie de utilizare de cel puțin 24 luni. Termenii si condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile legale și se aplică exclusiv consumatorilor (consumator – orice persoană fizică care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanță de urgență, acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective): ordonanța Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecția consumatorilor si ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Garanția presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme sau repararea acestora în funcție de politica de service a producătorului, pentru care clientul notifică comerciantul telefonic și în scris, în termenul legal.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIE

SUNT EXCLUSE DIN GARANȚIE produsele sau părțile avariate din cauze independente de VÂNZĂTOR/ PRODUCĂTOR, respectiv:

a) manipulare / transport necorespunzătoare;

b)montarea/instalarea incorectă, de către personal neautorizat, neconformă cu instrucțiunile producătorului sau în afara legilor, reglementărilor tehnice în vigoare și prescripțiilor ISCIR aplicabile;

c)anomalii ale instalaților electrice (șocuri electrice), de furnizare a combustibilului etc.;

d)coroziunii datorate condensului;

e)curenți vagabonzi, supratensiuni datorate trăsnetului, supratensiuni de comutație, fluctuații sinusoidale lente si rapide de tensiune, căderi de tensiune cu scurte întreruperi;

f)întreținerea necorespunzătoare conform cărții tehnice;

g)folosirea altor tipuri de combustibil decât cele precizate în instrucțiunile de utilizare ale echipamentului sau folosirea unor combustibili ale căror caracteristici diferă de cele precizate în instrucțiunile producătorului sau în standardele în vigoare;

h)nerespectarea instrucțiunilor de montare/instalare;

i)părți supuse la uzura normală de folosire (anozi, electrozi, garniture, dispozitive de actionare, siguranțe fuzibile, becuri, elemente necesare asamblării fixe și demontabile etc.);

j) intervenția asupra produsului pe toata perioada de garanție de către personal neautorizat legal și care nu este colaborator al vânzătorului;

k) utilizarea substanțelor chimice necorespunzătoare pentru întreținerea / curățarea produselor;

l) utilizarea produsului in condiții de mediu improprii (ventilație necorespunzătoare, expunere excesivă la umezeală, temperatura etc.);

m) fenomene naturale (ex: descărcări electrice atmosferice), incendii;

n) produsul nu a fost depozitat sau utilizat într-un spațiu închis, astfel încât să fie ferit de acțiunea agenților atmosferici (temperaturi foarte scăzute cu risc de îngheț, umiditate ridicată, vânt, ploaie etc.).